Blog

Hinza… the way go

Klarar du dig utan en Hinza-väska? Nä vet du, det tror vi inte. Nu finns den i den lilla lanthandeln i flera olika färger. Användnings området är det bara din fantasi som begränsar.

Och priset är 239 kronor.

Stack of Hinza bags 2013

Svara