Blog

På promenad

På vägverkets sida kan man läsa att man planerar att bygga gång- och cykelväg genom Kåbdalis under 2020. Under förutsättning att det finns pengar till projektet.

Under tiden, snälla! Ta det lite lugnt genom byn. Det känns märkligt att man inte kan hålla hastigheten fast det är barn och barnvagnar som färdas. Än märkligare är att man måste köra om andra bilar. I en by. Den enda gång jag märkt att bilar saktat ned var när jag prommenerade med min väninna som på grund av operation använde rullator.